Joodse Geschiedenis Amsterdam
Joodse Geschiedenis Amsterdam
Rondleidingen in Joods Amsterdam door Jeanette Loeb
Joodse Geschiedenis Amsterdam
Rondleidingen in Joods Amsterdam door Jeanette Loeb

Lezingen

Joods Amsterdam, de geschiedenis van Joods Amsterdam aan de hand van de bouw van de synagogen in de stad.

foto-lezingenIn deze lezing neem ik u mee door de geschiedenis van de Joden vanaf ca. 1600 tot heden. De lezing gaat over hoe en waarom de Joden naar Amsterdam kwamen, hoe ze zich vestigden rondom ‘Vlooijenburg’ en daar hun eerste synagogen bouwden. De bijzondere synagogen uit de eerste helft van de 20ste eeuw zijn een weerslag van de verbeterde posities van Joden in die tijd. Ik vertel u over enkele belangrijke Joden die veel betekend hebben voor de bloei van het 19de eeuwse Amsterdam maar ook  over de deportaties van de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog die een onuitwisbaar litteken hebben toegebracht aan het Joodse leven in de stad. Tenslotte laat ik u zien hoe er toch weer in de 21ste eeuw een moderne synagoge gebouwd is.

De joodse feestdagen

De joodse kalender is anders dan onze gebruikelijk kalender. De feestdagen spelen daar een belangrijke rol in. In de lezing ‘De joodse feestdagen’ vertel ik u onder andere over het Joodse Nieuwjaar, de Grote Verzoendag en waarom de Joden 8 dagen lang matzes eten met Pesach.
Hoe komt het dat we een werkweek en een vrij weekend hebben? Ook dat is een belangrijk onderdeel van de Joodse feestdagen.
De Kerstboom en het Chanoekafeest, hebben die iets met elkaar te maken?

Joodse Kunst

Bestaat er zo iets als joodse kunst? Is dat kunst gemaakt door Joden of is het kunst met joodse thema’s?
We gaan vanaf Bijbelse tijden naar de moderne kunst van vandaag. Van de oudste synagogen in het Bijbelse Israël via Middeleeuwse boekillustraties, schilderijen uit Romantiek, naar moderne ontwikkelingen in het heden.

De lezingen duren twee keer drie kwartier en gaan vergezeld van een uitgebreide PowerPoint presentatie. Prijzen in overleg.