Joodse Geschiedenis Amsterdam
Joodse Geschiedenis Amsterdam
Rondleidingen in Joods Amsterdam door Jeanette Loeb
Joodse Geschiedenis Amsterdam
Rondleidingen in Joods Amsterdam door Jeanette Loeb

Statement

Ik geef rondleidingen over de geschiedenis van Joods Amsterdam omdat ik het belangrijk vind dat dit verhaal “לדור ודור”, van generatie op generatie wordt doorgegeven. Het verhaal van Joods Amsterdam is dat van vervolgde Joden die sinds eind zestiende eeuw in Amsterdam een toevluchtsoord vonden. Amsterdam is mede door hen gevormd doordat zij hier hun leven opbouwden, integreerden en zich emancipeerden. Sommigen zijn heel belangrijk geworden voor de ontwikkeling van Amsterdam.

De Tweede Wereldoorlog is een messcherpe en pijnlijke breuk in deze bloeiende geschiedenis. Hoe kon het gebeuren dat er toen 80% van de Joden in Nederland –de meeste van hen woonden in Amsterdam– werd vermoord? Hoe heeft het resterende deel van de Joodse bevolking de draad na de oorlog weer op kunnen pakken?

Joods Amsterdam, dit mooie stuk van de stad, is bij uitstek de plek om te vertellen over deze eeuwenoude geschiedenis van Joods leven, waarin vervolging, vluchten en opnieuw beginnen de constanten zijn. Mijn ervaring is – en ook die van mijn gasten op de rondleidingen – dat we ons daardoor bewust worden van wat er hier is gebeurd. Dat biedt ons de mogelijkheid om ons er rekenschap van te geven dat wij altijd het gevaar lopen onze vrijheid te moeten inleveren; de vrijheid om te zijn wie je bent.